ŁZG ŁĘCZYCA S.A.

Jeden z najlepszych producentów maszyn
i urządzeń przeróbczych oraz konstrukcji stalowych.
24 721 34 41
AKTUALNOŚCIŁZG Łęczyca Spłka Akcyjna, która jest jednym z największych i znanych w Polsce producentów maszyn przeróbczych oraz wag samochodowych, zrealizowała projekt polegający na zakupie zintegrowanego technologicznie systemu transportu suwnicą dwuhakową oraz kabiny lakierniczo - suszącej.
Projekt stanowią logiczne uzupełnienie nowoczesnego ciągu technologicznego polegającego na powiązaniu istniejącej kabiny śrutowniczej z nową wielkogabarytową, trójsegmentową malarnią. Kabina została podzielona na jej długości, co spowodowało wydzielenie trzech kabin, pracujących niezależnie. Trójczęściowy system sterujący umożliwia odrębne sterowanie każdą z kabin wynikających z podziału. Logicznym uzupełnieniem podwyższającym produktywność ciągu technologicznego była dwuhakowa suwnica służąca do transportu w hali produkcyjnej. Wszystkie operacje są realizowane we wnętrzu jednej hali produkcyjnej i tworzą ciąg technologiczny składający się z następujących operacji: śrutowania detali, ustawiania i sczepiania, spawania, lakierowania, suszenia oraz montażu końcowego. Transport międzyoperacyjny w jednej hali produkcyjnej przy pomocy dwuhakowej suwnicy wyeliminował dotychczasową organizację procesów produkcyjnych odbywających się w kilku halach produkcyjnych. Dwa haki na jednej suwnicy o maksymalnych udźwigach: 40 ton i 12,5 tony pozwoliły na jej ekonomiczne stosowanie dla różnorodnych gabarytów i ciężarów.
Nowa organizacja pracy przyczyniła się do dużo lepszego nadzoru procesów produkcyjnych, a zatem wzrostu wydajności, jakości i znaczącej poprawy warunków pracy.


Spółka zrealizowała także w latach 2010 - 2012 projekt pn. "Wzrost konkurencyjności ŁZG Łęczyca S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego rozwiązania optymalizującego procesy projektowania, wytwarzania i zarządzania" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Projekt polegał na wyposażeniu 10 stanowisk projektowo-technologicznych w nowoczesne oprogramowanie 3D poprzez zakup odpowiednich licencji wraz z niezbędnym osprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie procesami projektowania między stanowiskami.

Spółka jest w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

informacja